Hoe verbeter je de cashflow voor je bedrijf?

  • Rogier
  • Comments Off
cashflow bewerken

Veel ondernemers verkeren door de Corona crisis in slecht weer. Veel staat stil en men moet een stuk harder werken voor minder omzet. Alles wordt eraan gedaan om het hoofd boven water te houden. We zien bij veel bedrijven een negatieve cashflow, met andere woorden: er gaat meer geld uit dan dat er binnen komt. Hoe keer je dit om? We bespraken al waar je aan moet denken als je personeel moet ontslaan. Met onderstaande acties kun je de financiële positie van je bedrijf verbeteren.

betalen van belastingen

Wat is de cashflow?

De cashflow of kasstroom is het verschil tussen ontvangsten en uitgaven op de zakelijke rekening. Je bekijkt dit verschil per kwartaal, per maand, per week of per dag. Bij een positieve kasstroom ontvangt je bedrijf meer geld dan dat het uitgeeft. Je kunt alle rekeningen betalen en hebt nog geld over. Dus geen extra financiering, geen geld stress en je leveranciers zijn blij met je. Wil je dit ook bereiken? Ontdek de mogelijkheden om je kasstroom te verbeteren.

Cashflow berekenen

De cashflow van je bedrijf berekenen doe je als volgt: trek de uitgaven van de inkomsten af over een bepaalde periode. Stel: je ontvangt in een kwartaal 30.000 euro aan omzet en geeft 20.000 euro uit aan inkoop, kosten en privé-opnamen. De cashflow is dan 30.000 euro – 20.000 euro = 10.000 euro positief. Ontvang je in een kwartaal 20.000 euro en geef je 30.000 euro uit? Dan is je cashflow 10.000 euro negatief. 

aan cashflow werken

Posten om je cashflow positief te krijgen

Er zijn verschillende posten waar je naar kunt kijken om je cashflow positief te krijgen, denk aan planning en monitoring, debiteurenbeheer, belasting verlagen, winstmarge vergroten, crediteurenbeheer, voorraad beheer en gebruik in plaats van bezit. Met een zogenaamde liquiditeitsbegroting voorspel je de inkomsten en uitgaven van je bedrijf. De begroting laat zien wanneer je geld tekort komt. Door te schuiven met inkomsten en uitgaven beperk je dat tekort.

Ga actief aan de slag met je debiteurenbeheer

Als je dagelijks je inkomsten en uitgaven controleert, heb je er zicht op wanneer je klanten betalen. Online software waarin je je boekhouding doet  biedt daarbij het gemak van een dashboard en actueel inzicht.

Met debiteurenbeheer laat je je klanten op tijd en zo snel mogelijk hun factuur betalen. Je spreekt een duidelijke betalingstermijn af van bijvoorbeeld 14 dagen en zet deze in je offerte en algemene voorwaarden. Je kunt ook gedeeltelijke vooruitbetaling vragen. Je factureert direct na levering en bij langlopende projecten in delen. Zo nodig verhoog je je factuurfrequentie van 1 keer per maand naar elke 2 weken of elke week. Daarbij maak je betalen gemakkelijk via een online betaalmogelijkheid zoals een digitaal betaalverzoek, iDEAL of een e-factuur. Met een korting van een paar procent kun je je klanten extra stimuleren om na 7 in plaats van 14 dagen te betalen.

positieve cashflow

Hoe staat het met je crediteurenbeheer?

Met crediteurenbeheer bedoelen we het betalen van de facturen aan jouw leveranciers. Betaal deze op tijd, maar niet te vroeg. Je maakt een betaal planning waarbij je niet alle rekeningen tegelijk betaalt. Daarbij hanteer je de maximale betalingstermijn van de factuur maar je betaalt wel op tijd.

Maak een prioriteitenlijst van de meest strategische betalingen zoals loon, belasting, huur en belangrijkste leveranciers en gebruik die bij je planning. Met sommige leveranciers spreek je af dat ze jou in delen factureren. Dat biedt extra spreiding van betalingen.

cashflow

Kijk kritisch naar je voorraad

In een voorraad zit geld vast dat niet direct beschikbaar is voor de bedrijfsvoering. Dat bedrag kun je verlagen door je voorraad te optimaliseren, slim in te kopen en geld vrij te maken. Denk bij slim inkopen aan producten in consignatie, waarbij je de afspraak maakt dat je pas betaalt na verkoop van het product. Zorg voor een minimale, zogenaamde ‘ijzeren’ voorraad, de voorraad die altijd aanwezig dient te zijn. En voor actueel inzicht in die voorraad, zodat je alleen bijbestelt wat nodig is. Als je klant een wat langere levertijd accepteert, hoef je niet alles zelf op voorraad te hebben. Een stapje verder gaat uitbesteding van je voorraad. Als leveranciers flexibel en direct aan de klant leveren, kan jouw voorraad omlaag. Dat scheelt magazijnruimte en verzekeringskosten. Als je periodiek verouderde voorraad of overtollige bedrijfsmiddelen zoals inventaris verkoopt tegen een lagere prijs, maak je eveneens geld vrij. Overleg regelmatig met leveranciers over inkoopprijzen en kijk of deelname aan een inkoopcombinatie schaalvoordeel oplevert.

belasting betalen

Door het jaar heen minder belasting betalen

Jaarlijks gebruik je aftrekposten bij de aangifte van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Verwacht je een lagere winst? Vraag de Belastingdienst dan vooraf om verlaging van je voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.  Versnel je afschrijvingstermijn via willekeurige afschrijving. Je trekt een bedrag aan waardevermindering van een investering dan bijvoorbeeld een kalenderjaar eerder van de winst af. En betaalt dat jaar al minder belasting. Door het jaar heen kun je btw van onbetaalde facturen en BTW uit een ander EU land terugvragen.

Previous «
Next »