Waar moet je aan denken als je personeel gaat ontslaan?

  • Flex
  • Comments Off
personeel ontslaan

Werkgevers gaan meestal met een goed gevoel een nieuw jaar in. In de periode daarvoor zijn namelijk de nieuwe doelen gesteld voor het komende jaar. Dit in combinatie met wat rust in de laatste week van het jaar zorgt vaak voor een hoop energie aan het begin van het volgende jaar. Veel werkgevers zullen aan het begin van 2020 dan ook nooit gedacht hebben dat ze veel van hun werknemers zouden moeten ontslaan als gevolg van een wereldwijde pandemie. Waar in het begin nog leek dat de overheid het bedrijfsleven zou steunen, bleek dit vanaf de zomer onvoldoende, waardoor veel bedrijven personeel moest ontslaan. Uiteraard wil je zulke ontslagen zo goed mogelijk afronden, zowel voor je (ex) werknemers als voor je bedrijf zelf. Nu kun je dat op verschillende manieren doen. Een transitievergoeding zal één van de eerste dingen zijn waar je als werkgever aan denkt, maar er zijn nog genoeg andere zaken die bij het goed afhandelen van een ontslag komen kijken. Hieronder noemen we er enkele.

Wees fair en concreet in de concurrentiebeding

Als werkgevers een relatie- of concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst opnemen, blijkt later vaak dat deze niet specifiek genoeg is. Om die reden houdt zo’n overeenkomst niet altijd stand bij de rechter. Zo kun je er beter niet klakkeloos in zetten dat een voormalig werknemer niet bij een concurrent mag gaan werken. Zo’n beding geeft vaak veel weerstand, wat niet geheel vreemd is. Zeker in een tijd waar het moeilijk is om een baan te vinden, kan zo’n beding broodroof zijn, terwijl dat helemaal niet hoeft. Als je iets wilt afschermen, dan moet je dat heel concreet opschrijven en het niet bij een standaard formulering laten.

Zorg dat alle bedrijfs spullen terugkomen

Zorg altijd dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over het retourneren van de bedrijfs spullen. Toegangspassen, laptops, etc.; zorg dat ze worden ingeleverd en afgesloten. Je zult niet de eerste ondernemer zijn die na een paar maanden er pas achter komt dat er door een ex werknemer nog steeds gebruik wordt gemaakt van de tankpas. Zeker nu er veel thuis wordt gewerkt, behoeft dit extra aandacht. Zorg dat dingen worden ingeleverd en afgetekend. Als informatie blijft slingeren en in de openbaarheid komt kan de commerciële schade enorm zijn.

Vrijstelling van werk is vaak geen slechte oplossing

Een werknemer die weet dat hij of zij ontslagen is en binnenkort moet vertrekken, is vaak niet de meest gemotiveerde werknemer. Vrijstelling van werk kan een oplossing zijn, hierbij is de werknemer vrij vanaf het moment dat de vaststellingsovereenkomst is getekend tot de einddatum van het dienstverband. Dit met behoud van salaris en arbeidsvoorwaarden. Een dergelijke vrijstelling hoef je vaak niet meteen aan te bieden, maar houdt deze optie wel in het achterhoofd. Sommige mensen kunnen vervelend worden in de aanloop naar hun vertrek en dan kan dit een goede oplossing zijn bij gevoelige situaties.

Zorg eventueel voor een opleidingsbudget

Als een werknemer moet vertrekken kan het goed zijn om een opleidingsbudget aan te bieden. De hoogte van zo’n budget varieert van zo’n 2.500 euro tot 4.000 euro. Het kan voor een werkgever vaak aantrekkelijker zijn om zo’n budget mee te geven in plaats van een extra salaris. Als je namelijk verschillende werknemers moet ontslaan, zul je ze allemaal hetzelfde moeten bieden bij een ontslag. Aangezien salarissen kunnen verschillen, kan dat een stuk duurder worden dan een opleidingsbudget te bieden. Die kan namelijk voor elke werknemer die ontslagen wordt dezelfde zijn.

Previous «
Next »