Investeringsaftrek voor zelfstandige ondernemers

  • Rogier
  • Comments Off
investeringsaftrek

Investeringsaftrek voor ondernemers 

In Nederland kunnen ondernemers op heel wat maatregelen van de overheid rekenen die hen in staat moeten stellen hun zaak rendabel te maken en te houden en zo bij te dragen aan een gezonde economie. Eén van de maatregelen die in het leven werd geroepen hiervoor is de investeringsaftrek. Dit moet ondernemingen toelaten investeringen te doen die financieel haalbaar zijn. 

De investerings aftrek concreet 

Het komt erop neer dat je als zelfstandig ondernemer een deel van de kosten van je investeringen kan aftrekken van je winst. Hierdoor zal je winst verlagen en zal je minder belastingen betalen. Het idee erachter is dat het geld dat op deze manier bespaard wordt, terug geïnvesteerd kan worden om op die manier de onderneming te laten groeien. Op de nieuwe investeringen kan dan terug de aftrek gebruikt worden enzovoort. 

Verschillende soorten investerings- aftrek 

De investerings aftrek werd opgesplitst in drie soorten, al naargelang het soort investering dat gedaan wordt. 
Eerste soort is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek of KIA. Deze KIA kan gebruikt worden om te investeren in allerhande bedrijfsmiddelen, denk hierbij bijvoorbeeld aan computers en toebehoren, meubilair en gereedschappen die nodig zijn voor een goede werking van de zaak. Tot aan een vastgelegd bedrag geldt de norm dat hoe meer je investeert, hoe hoger het percentage is dat je kan aftrekken. 
Een tweede soort is de energie-investeringsaftrek of EIA. Hier kan je investeringen in onderbrengen die vallen onder energiebesparende middelen of duurzame energie. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het investeren in zonnepanelen. 
Een derde en laatste soort is de milieu-investeringsaftrek of MIA. Deze aftrek geldt voor investeringen die gedaan worden in het kader van een beter milieu. Op te merken valt wel dat deze aftrek niet kan gecombineerd worden met de energie-investeringsaftrek. 
Heb je verdere vragen bij welke investeringen in jouw specifieke situatie recht geven op een vermindering, dan kan je steeds bij de belastingdienst terecht. Zij kunnen je alle voorwaarden meedelen en je wegwijs maken in de aanvraag.

Previous «
Next »