Uw onderneming en letselschade

  • Flex
  • Comments Off

Een onderneming is onderhevig aan strikte aansprakelijkheidsregels, zowel ten aanzien van eigen werknemers als ten aanzien van derden. In de meeste gevallen zal een fout noodzakelijk zijn om aansprakelijk gesteld te kunnen worden, maar dat hoeft ook niet altijd een verplichting te zijn. Wij leggen een en ander voor jou uit.

Aansprakelijkheid als werkgever

Als werkgever ben je onderhevig aan strikte aansprakelijkheidsvoorschriften. Zo zal een werkgever ook zonder fout aansprakelijk zijn voor de schade die de medewerker geleden heeft tijdens de uitvoering van zijn functie. In bepaalde gevallen kan je de aansprakelijkheid echter ontlopen, bijvoorbeeld indien de werkgever kan aantonen dat hij alle vereiste maatregelen genomen heeft, deze maatregelen tijdig werden genomen en de schade zou zijn voorkomen indien de werknemer zich aan de vereiste veiligheidsmaatregelen had gehouden. Weet wel dat de rechtspraak niet mals is voor de werkgever: bijna altijd wordt de werkgever aansprakelijk geacht. De aansprakelijkheid strekt zelfs zo ver dat de werkgever aansprakelijk kan gesteld worden voor een whiplash bij een auto-ongeval tijdens de uitoefening van de functie (alhoewel hier mogelijks ook een andere bestuurder aansprakelijk kan gesteld worden voor die whiplash).

Aansprakelijkheid bij schade van een derde

Indien een werknemer een fout beging en een derde partij hierdoor schade heeft opgelopen, kan je als werkgever nog steeds (gedeeltelijk) aansprakelijk gesteld worden. Als werkgever ben je immers aansprakelijk voor het gedrag van je werknemers tijdens de uitoefening van hun functie. Dit valt te verklaren door de controleplicht die op de werkgever rust. Zo zal je als werkgever aansprakelijk zijn indien een werknemer een toevallige voorbijganger met een heftruck aanrijdt en die voorbijganger een rugletsel oploopt. Een goede werkgever zou immers de nodige veiligheidsmaatregelen genomen hebben en alles in het werk gesteld hebben om het ongeval (en het bijhorende rugletsel) te voorkomen.

In bepaalde gevallen kan de werkgever echter zijn aansprakelijkheid ontlopen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de werknemer een opzettelijke fout beging met het doel om schade te berokkenen aan een andere partij. Ook zogenaamde exoneratiebedingen kunnen soelaas bieden ten opzichte van contractspartijen.

Aansprakelijkheid uitbating onderneming

Zelf zonder medewerker of fysiek persoon kan een onderneming schade berokkenen aan een andere partij. Ook in dat geval kan een onderneming aansprakelijk gesteld worden. Zo kan een product ontploffen (wet productenaansprakelijkheid), kunnen gevaarlijke stoffen schade toebrengen aan het milieu (milieuaansprakelijkheid) of kan de onderaannemer een fout hebben begaan (keten aansprakelijkheid). Een goede aansprakelijkheidsverzekering is met andere woorden altijd van belang.

Previous «
Next »