Verzekeringen waar je als werkgever aan moet denken

  • Flex
  • Comments Off
mkb verzuim ontzorg verzekering

Wie actief is als werkgever en meerdere mensen in dienst heeft, moet aan veel zaken denken. Een daarvan is ervoor zorgen dat je op alle niveaus goed verzekerd bent tegen schade, ongevallen, brand en aansprakelijkheid. Maar aan welke verzekeringen moet je dan zoal denken? Welke verzekeringen zijn er die je als werkgever hoe dan ook voor jezelf en/of je personeel moet aanschaffen? In dit artikel lees je alles wat je mot weten over de belangrijkste verzekeringen die afgesloten dienen te worden als je werkgever bent.

Een verzuim-ontzorgverzekering

Een van de belangrijkste verzekeringen die je als ondernemer moet regelen, is een MKB verzuim ontzorg verzekering. Dit type verzekering is niet verplicht, maar wel verstandig om als werkgever v oor je personeel af te sluiten. Een verzuim-ontzorgverzekering dekt de doorbetaling van salariskosten bij ziekte. Mocht er een personeelslid ziek zijn, krijg je als bedrijfsleider een financiële vergoeding van de verzekeringsmaatschappij, zodat je het loon van je zieke werknemer kunt blijven betalen. Verder krijg je bij deze verzekering ook actieve hulp bij het re-integratietraject dat je werknemer doorloopt. Hierbij wordt er een casemanager ingeschakeld die het re-integratietraject begeleidt en jou als werknemer proactief inlicht over welke verplichting je als werkgever hebt.

Aansprakelijkheidsverzekering voor schade en letsel

Een andere belangrijke verzekering voor werkgevers is de aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt risico’s en aansprakelijkheid van de werkgever in, bijvoorbeeld ten aanzien van het personeel, bij ongelukken of als er schade is.Er worden juridisch gezien drie soorten aansprakelijkheidsverzekeringen onderscheiden, namelijk de bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering, de beroepsaansprakelijk­heidsverzekering en de bestuurdersaansprakelijk­heidsverzekering. De hoogte van het te dekken bedrag kun je in goed overleg met de verzekeraar zelf bepalen, wat uiteraard weer gevolgen heeft voor de periodieke premie die je als werkgever moet betalen.

Inboedelverzekering voor spullen

Heb je als werkgever een eigen kantoorpand of bedrijfsgebouw? Dan kun je uiteraard niet om een goed dekkende inboedelverzekering heen. Een inboedelverzekering dekt schade aan spullen bij calamiteiten. Let er goed op wat er via de inboedelverzekering wel en niet wordt vergoed en laat een expert bepalen hoe hoog het te verzekeren bedrag moet zijn. Vergeet daarbij niet om na te denken over het financieel afdekken van voorraden in loodsen en magazijnen. Mocht er brand uitbreken in je bedrijf en jouw voorraden verloren gaan, dan ben je hier in elk geval goed voor verzekerd en kun je een (financiële) ramp afwenden.

Elektronicaverzekering

Je kunt als je werkgever bent overwegen om, als je in jouw bedrijf veel elektronica en apparatuur hebt, dit apart te verzekeren. Je bent dan goed gedekt als er bijvoorbeeld apparatuur kapot gaat door blikseminslag, wateroverlast of bij een grote bedrijfbrand. Vaak kun je jouw apparatuur en elektronica echter ook mee laten verzekeren in de inboedelverzekering, dus zoek dit goed uit.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als werkgever is het ten slotte verstandig om voor jezelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Mocht je om welke reden ook niet meer kunnen werken, dan wordt je in komen aangevuld en ga je er als werkgever niet of in elk geval een stuk minder op achteruit (afhankelijk van hoe dekkend de afgesloten arbeidsongeschiktheidsvezekering is).

Previous «
Next »