Wat zijn de nadelen van flexwerkers?

  • Flex
  • Comments Off
Flexmedewerkers zijn voor veel ondernemers een uitkomst. Je hebt minder verplichtingen en bij ziekte zit je er niet aan vast. Je kan flexibele werkkrachten van de ene op de andere dag gedag zeggen, wanneer de samenwerking of de prestaties niet bevatten. Dit lijkt een ideale vorm van ondernemen, maar ook hier zit een addertje onder het gras. In dit artikel wordt de nadelen van een flexibele werkkrachten besproken.

De volgende nadelen van flexmedewerkers worden toegelicht:

  • Afname aan gespecialiseerde en gekwalificeerde mensen
  • Kwalitatief goede werkkrachten werven in krappe arbeidsmarkt is lastig
  • Geen binding en loyaliteit naar werkgever toe
  • Belemmering in de flexibiliteit
  • Focus op prijs in plaats van op kwaliteit

Afname aan gespecialiseerde en gekwalificeerde mensen

Jij zit niet aan de medewerker vast maar de medewerker ook niet aan jou. De kennis kan uit je onderneming verdwijnen. Dit komt doordat niemand zich verantwoordelijk houdt voor de ontwikkeling van (vak)kennis.

De flexibele werknemers kunnen nieuwe kennis meebrengen en zelf investering in hun eigen bekwaamheid. Echter kan onder hoge werkdruk of met veel tijdsgebrek de vakkennis afnemen, met als gevolg dat er in jouw organisatie een afname is aan gespecialiseerde en gekwalificeerde mensen. Dit heeft lagere productiviteit en innovatievermogen tot gevolg, vanwege minder investeringen in training en opleiding.

Kwalitatief goede werkkrachten werven in krappe arbeidsmarkt is lastig

De arbeidsmarkt fluctueert. Bij een krappe arbeidsmarkt kan een werkgever tot de situatie komen waarin hij afhankelijk is van een groep zelfstandigheden die hij anders in een normale arbeidsmarkt niet zou inzetten. Het is dan de vraag of het in zo’n concurrerende ‘werknemersmarkt’ lukt om de ‘beste’ flexibele werkkrachten te werven.

Geen binding en loyaliteit naar werkgever toe

Het nadeel van een flexwerker is dat deze geen binding krijgt met de organisatie. Dit heeft als gevolg dat de loyaliteit naar de werkgever toe daalt. Flexibele werknemers hebben een zakelijk belang en geen collegiaal belang. Dit zorgt voor fragmentatie in de organisatie.

Belemmering in de flexibiliteit

Het nadeel van een flexwerker is de flexibiliteit. Het contract tussen de werkgever en de flexwerknemer kan elk moment opgezegd worden. Dit brengt veel onzekerheid met zich mee. Bij een functie waarbij er veel inwerktijd benodigd is, is het de vraag of het inzetten van flexwerkers wel zo handig is. Je moet dan echt heel zeker weten dat je op een bepaalde flexwerker kan rekenen voor een langere periode.

Focus op prijs in plaats van op kwaliteit

Bij het inzetten van flexibele werknemers wordt algauw meer gefocust op prijs en kosten, dan op kwaliteit. Dit heeft als gevolg dat de kwaliteit wordt uitgehold. Met der tijd wordt er niet meer aan de gewenste kwaliteitsstandaarden voldaan.

Previous «
Next »