Bedrijven en ondernemingsrecht

  • Flex
  • Comments Off

Je hebt een eigen bedrijf, maar heb je ook wel eens gehoord van het ondernemingsrecht? Op het moment dat een bedrijf of een organisatie winst wil maken, waarbij het gaat om een rechtspersoon, dan valt deze organisatie onder het ondernemingsrecht. Let goed op want stichtingen en verenigingen vallen hier niet onder. Zijn er problemen met een faillissement of zakenpartner? Of zijn er problemen met het insolventierecht? Dan hoort dat allemaal bij het ondernemingsrecht. Meestal wordt er bij dit recht een onderscheid gemaakt in een rechtspersonenrecht en een vennootschapsrecht. Bij een vennootschapsrecht gaat het alleen over een B.V. en een N.V. Rechtspersonenrecht gaat over alle rechtspersonen (waar dus ook een B.V. en een N.V. onder vallen).

Problemen binnen ondernemingsrecht

Er zijn problemen die vaker voorkomen dan anderen, ook binnen het ondernemingsrecht. Daarbij kun je denken aan ingebrekestelling, maar ook algemene voorwaarden, huurovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten of de overeenkomst van een opdracht.  Als je een eigen bedrijf hebt kan het wel eens zijn dat een van de twee zich niet aan de afspraak houdt. Hoe los je dit op? Wat ga je samen ondernemen om het op te lossen of lukt het echt niet? Het kan zijn dat je dan beter hulp in gaat schakelen en er een specialist naar laat kijken. Helaas kunnen we niet alles zelf oplossen, bij een overeenkomst ga je beide akkoord met de regels en deze dien je dan ook na te leven. Het kan zijn dat een van de twee dat niet doet en dan kun je misschien wel een advocaat nodig hebben die je bijstaat.

Problemen zijn er om op te lossen…

Ondernemen kost tijd en geld, maar het is ook belangrijk dat je je aan de afspraken houdt. Dit geldt voor jou, maar ook voor alle partijen waar je mee samenwerkt. Het is belangrijk dat je goed weet waar je mee akkoord gaat als je een overeenkomst wil tekenen. Lees alles goed voor, vraag na wat er met bepaalde activiteiten wordt bedoeld en laat alles in detail uitwerken in de overeenkomst. Zo voorkom je dat er misverstanden kunnen ontstaan. Ondernemen is leuk, maar houd je wel altijd bezig!

Previous «
Next »