De NOW3 regeling verplicht tot omscholing van personeel

  • Rogier
  • Comments Off
now3 maatregelen

Ondernemers kunnen tijdens deze Corona crisis met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Vanaf 1 januari 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%. Eerder bespraken we al welke Corona maatregelen er zijn voor ondernemers, hieronder bespreken we de nieuwe NOW3 regeling.

Per 1 oktober NOW3 regeling van kracht

Vanaf maart tot en met september zijn de NOW1 en NOW2 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt de NOW3 regeling. Deze bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. De NOW3-steun kent over 9 maanden een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70%, naar 60%.  NOW3 is onderdeel van een omvangrijk steun- en herstelpakket waarin het kabinet ook geld beschikbaar stelt voor scholing en voor van-werk-naar-werk.

corona maatregelen

Ondersteunen werk en inkomen

Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen, maar het wordt ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situatie. Met de stapsgewijze afbouw van de tegemoetkoming aan bedrijven voor loondoorbetaling,  komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

Verplichte bij- of omscholing

Als je NOW3 aanvraagt ben je verplicht bij- of omscholing aan je werknemers aan te bieden. Met deze zogeheten ‘inspanningsverplichting’ voor werkgevers krijgen werknemers die hun baan verliezen begeleiding naar nieuw werk. Ben je werkgever en ontvang je geld van de overheid uit de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud en wil je de NOW 3 gebruiken? Dan verplicht de overheid je om ontwikkeladvies of (bij)scholing voor medewerkers te regelen. Je geeft hiervoor een intentieverklaring af. 

now3 maatregel

Voldoen aan inspanningsverplichting

In die intentieverklaring staat dat de werkgever aan een inspanningsverplichting voldoet. Dit betekent dat je jouw medewerkers stimuleert om deel te nemen aan een ontwikkeladvies of scholing. Het Centraal Planbureau verwacht voor 2021 een stijging van de werkloosheid naar 6%. Daarom is het belangrijk om je medewerkers hierop voor te bereiden.

Waarom inzet tonen voor werknemers?

Naast dat werk verdwijnt door de Corona crisis, verandert werk ook. Het is vaker digitaal en meer op afstand. Hierdoor moet een werknemer nadenken over wat hij kan en wil en wat zijn loopbaankansen op de arbeidsmarkt zijn. Passende bij- en omscholing is nodig om vaardigheden te ontwikkelingen en zo werk te behouden of aan een nieuwe baan te beginnen.

de now3 maatregel

Waarom investeren in opleiding?

Opleiding of omscholing is een optie als medewerkers door een reorganisatie niet meer op de juiste plek werken. Of als je geen geschikt werk meer voor werknemers hebt en het niet lukt om openstaande vacatures in te vullen met eigen personeel. Mensen opleiden kost geld en bespaart tegelijkertijd ook kosten. De voordelen van omscholen zijn:

  • Beter geschoold personeel verbetert de kwaliteit, de motivatie, de gedrevenheid en de productiviteit van medewerkers.
  • Kosten besparen bij werving en selectie, outplacement en ontslag.
  • Opgebouwde kennis en ervaring blijven binnen het bedrijf.

NL leert door

Als onderdeel van het steunpakket was het kabinet al gestart met de subsidieregeling ‚Nederland leert door’ als verlenging en uitbreiding van het Noodpakket. Dit is een crisisregeling voor ontwikkel- en scholingsadvies voor medewerkers. Doel is dat toekomstige werklozen zich kunnen omscholen naar beroepen waar in de nabije toekomst veel behoefte aan is. Het kabinet stelt hiervoor 50 miljoen euro beschikbaar. Je toont aan dat je voldoet aan de inspanningsverplichting voor je medewerkers door hierover een verklaring af te leggen bij je NOW 3-aanvraag.

ontwikkelingsadvies

Ontwikkeladvies

Voor 2021 stelt het kabinet in totaal 37 miljoen euro beschikbaar, waarmee ruim 50.000 mensen een ontwikkeladvies kunnen volgen. Bovendien wordt het ontwikkeladvies portaal op 1 december 2020 opnieuw opengesteld. Belangstellenden die nog geen ontwikkeladvies kregen omdat de regeling vol zat kunnen zich vanaf 1 december weer via een loopbaanadviseur laten registreren voor een ontwikkeladvies traject.

Subsidieaanvraag

Na afloop van een ontwikkeltraject met een werknemer kan een loopbaanadviseur of opleidingsinstantie een subsidieaanvraag doen. Een adviseur of opleidingsinstantie meldt zich hiervoor aan – individueel of in samenwerkingsverband – bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

omscholing

Gratis online scholingstrajecten

Gaan werkzaamheden of werkprocessen binnen je bedrijf veranderen? Je werknemers kunnen dit najaar gratis online scholingstrajecten volgen om hier qua kennis en vaardigheden beter op aan te sluiten. Als zelfstandig ondernemer kun je ook gebruikmaken van het loopbaanadvies en scholingsaanbod van NL leert door.

Inzet van scholing (NLLD-S)

Door gebruik te maken van de Tijdelijke subsidieregeling ‚Nederland leert door’ met inzet van scholing kunnen opleiders en opleiders collectieven of samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om kosteloos online scholingstrajecten aan deelnemers aan te bieden. Het (verder) ontwikkelen van kennis en vaardigheden vergroot de kansen op de arbeidsmarkt en het weer verkrijgen van arbeid.

Aanvraag tijdvakken

Voor deze tijdelijke regeling worden 2 aanvraag tijdvakken opengesteld om een subsidieaanvraag te doen:

  • Het eerste aanvraagtijdvak wordt vanaf 1 oktober 2020 om 9.00 uur opengesteld voor opleiders en opleiders collectieven.
  • Het tweede aanvraagtijdvak wordt vanaf 2 november 2020 om 9.00 uur opengesteld voor samenwerkingsverbanden.
Previous «
Next »