Het effect van de Brexit op het MKB

  • Flex
  • Comments Off
Europa en specifiek het Nederlandse bedrijfsleven zal hard geraakt worden door de Brexit. Harder dan andere Eurozone landen, zoveel is zeker. Het effect van de Brexit zal desastreuze gevolgen hebben voor met name de diensten- en elektronicasector. Vergeet niet dat dienstenuitvoer naar het Verenigd Koninkrijk liefst elf procent van Nederlands totale dienstenuitvoer is.

Middelen en vaardigheden
Het effect van de Brexit op het MKB zal verwoestend zijn, helemaal omdat verwacht wordt dat deze bedrijven niet in staat zullen zijn zich goed voor te bereiden op de gevolgen van Brexit. Daarvoor ontbreken simpelweg de middelen en de juiste vaardigheden. Het effect van de Brexit op de MKB-sector zou daardoor wel eens nóg groter kunnen worden dan insiders nu al verwachten.

Nog meer tijd
Hoewel het effect van de Brexit op de MKB sector nu al onderwerp van gesprek is, vindt de ‘echte’ Brexit plaats op 29 maart 2019. In november 2021 wordt een nieuwe btw-regeling ingevoerd. De Europese Unie heeft het Verenigd Koninkrijk een termijn van 21 maanden geboden die als overgangsperiode gezien en gebruikt kan worden. Binnen die periode blijven de nu geldende btw- en douaneregelingen van kracht. Hoewel dit allemaal nog tamelijk ver weg lijkt, gaan er stemmen om zowel bedrijven in Europa als die aan de andere kant van het Kanaal nóg meer tijd te bieden. Op die manier kan het effect van de Brexit op de MKB sector door het nemen van de juiste maatregelen wellicht nog enigszins ten goede gekeerd worden.

Passende maatregelen
Het effect van de Brexit op het MKB houdt alles en iedereen bezig, terwijl er nog steeds een – kleine- kans bestaat dat de Brexit niet door gaat. Wel gaan er steeds meer stemmen op om opnieuw een referendum over dit onderwerp te houden. Voor nu dienen ondernemers er echter vanuit de gaan dat de Brexit er ‘gewoon’ komt en dus is het voor ondernemers verstandig om goed in beeld te krijgen wat de mogelijke consequenties van de Brexit kunnen zijn. Met eventueel behulp van een adviesbureau kunnen passende maatregelen genomen worden om de schade te beperken. Niets doen is in elk geval geen optie.

Previous «
Next »