• Homepage
  • >
  • ondernemen
  • >
  • Pas het product life-cycle model toe om te bepalen in welke fase je product zit

Pas het product life-cycle model toe om te bepalen in welke fase je product zit

  • Rogier
  • Comments Off
product life-cycle model toepassen

Wat is het product life-cycle model?

Als jouw onderneming producten op de markt brengt, is het belangrijk om in de gaten te houden in welke fase jouw product zit, zodat je weet wanneer het tijd is om nieuwe producten in te brengen, bestaande producten te veranderen of wellicht verouderde producten te schrappen. Om de huidige fase van een product te bepalen, kun je het product life-cycle model toepassen. Hoe je dit precies doet voor jouw bedrijf bespreken we later, maar eerst: wat is het product life-cycle model eigenlijk?

Wanneer een nieuw product op de markt komt, gaat de levensloop van dit product van start. Ieder product gaat door een cyclus heen, waarbij het in eerste instantie onbekend is, vervolgens bekender wordt en de vraag naar het product stijgt, en met verloop van tijd verliest het product zijn populariteit weer en neemt de vraag naar een product af. Het product life-cycle model splitst deze levensloop op in vier concrete fases.

De vier verschillende fases van product life-cycle

De eerste fase in het model is de introductiefase. In deze fase komt een nieuw product op de markt, of wordt een bestaand product geïntroduceerd in een volledig nieuwe markt. In deze fase wordt er veel aandacht aan marketing besteed, om initiële vraag te stimuleren.

De tweede fase is de groeifase. Het product neemt toe in populariteit en bekendheid. De verkoopcijfers gaan omhoog, en productie is in volle gang om aan de vraag te voldoen.

De derde fase is de maturiteitsfase, waarin het product op zijn piek is. Het is goed gevestigd, en heeft zijn maximale marktaandeel bereikt. In deze fase komt de groei van de vraag langzaamaan tot stilstand, en de organisatie streeft ernaar dezelfde hoeveelheid verkopen te behouden, terwijl er minder geld in de advertering van het product gestoken wordt nu het reeds bekend is.

De vierde en laatste fase is de achteruitgangsfase. Het product heeft zijn beste tijd gehad, en neemt af in populariteit. Men verliest simpelweg interesse in het product, en het wordt steeds duurder om het product door marketing in stand te houden. Het product is niet rendabel meer en moet plaats maken voor iets anders.

Het product life-cycle model toepassen op jouw product

Je kunt de verschillende fases van product levensloop gebruiken om je strategisch inzicht te verschaffen. Als je het product analyseert en tot de conclusie komt dat het nog in de introductiefase zit, kun je bijvoorbeeld extra aandacht besteden aan het marketen van je product, omdat in die fase veel mensen nog nooit van het product gehoord zullen hebben. In de maturiteitsfase is marketing minder relevant, en kun je het best proberen tegen een scherpe prijs aan de gevormde vraag te voldoen. Wanneer de populariteit van het product afneemt, kun je het product of de verpakking aanpassen om het een nieuw element te geven en hiermee terug naar de introductie- of groeifase te brengen. Door het product life-cycle model toe te passen weet je altijd waar jouw product staat, en kan je bedrijf zijn strategieën op tijd op de huidige levensfase aanpassen.

Previous «
Next »