Terug naar het oude normaal?

  • Flex
  • Comments Off
terug naar het oude normaal

Het leven staat al anderhalf jaar op zijn kop. Dagelijks berichten over besmettingen en de ziekenhuisbezetting, zoveel mogelijk thuiswerken en weinig recreatiemogelijkheden. Nu het vaccinatieprogramma echter vol op stoom is gekomen, ziet de toekomst er een stuk positiever uit. Het aantal besmettingen loopt terug, er zijn al enkele versoepelingen geweest van de coronamaatregelen en er staan er nog meer op stapel. Wanneer we weer teruggaan naar het oude normaal? En of we in de toekomst ook wel weer teruggaan naar de oude situatie? Vooralsnog lijken er door de coronacrisis een aantal veranderingen te hebben plaatsgevonden. Welke veranderingen zijn dat als gekeken wordt naar hoe ondernemingen opereren?

Hybride werkvormen

Tot voor de coronacrisis was het in de meeste ondernemingen gewoon dat er op locatie werd gewerkt. Alleen als dat vanwege de functie niet mogelijk vanwege klantbezoek bijvoorbeeld, werd verwacht dat je aanwezig was op kantoortijden. De coronacrisis heeft het thuiswerken in een stroomversnelling gebracht. Zodra mensen in principe weer op locatie mogen komen werken, zal echter naar verwachting toch een gedeelte thuis gewerkt blijven worden. Sommige organisaties hebben voor de medewerkers bepaald of en hoeveel dagen ze op locatie komen werken, andere hebben dat met de medewerkers in samenspraak kortgesloten.

Meer aandacht voor hygiëne in bedrijfspanden

Mensen brengen een aanzienlijk gedeelte van hun tijd door op de werkvloer samen met een hoop anderen. Je wil er misschien liever niet aan denken, maar het is juist goed stil te staan bij het feit dat het hier barst van de bacteriën en virussen. Deze verspreiden en ontwikkelen zich volop gedurende de dag. Het is dus belangrijk veel aandacht te besteden aan desinfectie en andere hygiënemaatregelen. Kwam het eerder bijvoorbeeld regelmatig voor dat er geen handdoeken waren om je handen aan af te drogen na een toiletbezoek? Nu mag, op de toiletten maar ook bijvoorbeeld bij de entree van een winkel of horecagelegenheid, handgel niet meer ontbreken. Ook schoonmaakmiddel voor bijvoorbeeld de keuken en het sanitair zal echt altijd voldoende op voorraad moeten zijn.

Lokaal ondernemen

De afgelopen jaren was er vanwege duurzaamheidsaspecten al meer aandacht voor lokaal ondernemen. Toen tijdens de coronacrisis internationale handel teruggedrongen werd, heeft dit een boost gekregen. Consumenten werd opgeroepen lokale ondernemers te ondersteunen door hier producten of diensten af te nemen. Ook business-to-business hebben ondernemers de positieve kanten ervaren van lokaal zaken doen. Omdat men hier intussen al meer gewend aan is geraakt, bestaat de kans dat dit ook post-corona zal blijven voortzetten. 

Wat de toekomst gaat brengen? Er is geen glazen bol, maar de kans is groot dat de coronapandemie ervoor heeft gezorgd dat ons doen en laten voorgoed is veranderd.

Previous «
Next »