Verplicht pensioen voor de ZZP’er

  • Flex
  • Comments Off
pensioen zzp

Verplicht pensioen voor de zzp’er: wat moet je weten?

Sommige zzp’ers die voordien in dienst waren van een werkgever, kiezen ervoor om hun oude pensioenregeling voort te zetten. Het risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid kan zo gedekt blijven. Voor andere bedrijfstakken is er een zogenaamd verplicht pensioen. De politieke wereld die het verplicht pensioen wilt uitbreiden en een klacht door een beroepsfederatie zijn de gevolgen. Wat je nu echt moet weten? Wij geven het nogmaals kort en bondig weer.

Huidige regeling: verplicht pensioen zzp enkel voor bepaalde bedrijfstakken

Momenteel is het verplicht pensioen zzp beperkt tot specifiek bepaalde bedrijfstakken. Zzp’ers die bijvoorbeeld in de bouw of afwerking tewerk zijn, moeten verplicht deelnemen aan het bedrijfstakpensioenfonds. Voor zzp’ers in de gezondheidszorg en de haven zijn er dan weer zogenaamde beroepspensioenfondsen. In de praktijk zullen bijvoorbeeld zelfstandige schilders, fysiotherapeuten en stukadoors onder het verplicht stelsel van zzp pensioen vallen.

Juridische stappen tegen het verplicht zzp pensioen

Tegen dit verplicht stelsel van zzp pensioen zijn intussen juridische stappen ondernomen. Onder andere de Zelfstandigen Bouw vinden die verplichte deelname strijdig met de Mededingingswet en het Europees Recht. Ook bijzonder hoogleraar internationaal pensioenrecht Hans van Meerten gaf aan dat deze verplichte aansluiting in strijd is met het Europese recht. Het is nu aan de rechter om hierover uitspraak te doen, maar een dergelijke uitspraak zou natuurlijk voor een schokgolf zorgen in ook de andere sectoren. Waarschijnlijk zal de nationale rechter immers een prejudiciële vraag moeten stellen en zal de discussie op die manier zelfs op de Europese tafel komen te liggen.

Politiek wil naar algemeen verplicht pensioen zzp

Alsof dat nog niet genoeg is: op politiek niveau gaan er steeds meer stemmen op om te gaan naar een algemeen verplicht pensioen voor zzp’ers, wel willen ze een zogenaamde opt-out introduceren voor zzp’ers die aan kunnen tonen dat ze zelf voldoende sparen voor hun pensioen. Bijzonder, want een onderzoek in opdracht van ABN Amro toonde aan dat bijna de helft van de Nederlandse ZZP’ers faliekant tegen zo’n verplicht stelsel is, terwijl slechts een kwart van hen zegt voorstander te zijn (en een kwart dus geen mening geeft).

Wat het nu worden zal? Een algemeen verplicht zzp-pensioen of een volledige afschaffing door het Europees Hof van Justitie? Momenteel is dat nog steeds koffiedik kijken. Maar dat een zzp’er maar beter investeert in z’n eigen pensioen, dat hoeven we vast niet te vertellen.

Previous «
Next »