Wat heeft de actuele inflatie voor gevolgen voor ondernemers?

  • Flex
  • Comments Off
actuele inflatie

De afgelopen twee jaar waren niet makkelijk voor de meeste ondernemers. Perioden van lockdowns, zelfs met avondklok, zorgden voor lagere omzetten, en in sommige branches, zoals de horeca, voor geen omzetten. Gelukkig was er overheidshulp voor bedrijven in nood, maar niet voor alle bedrijven pakte die hulp goed uit.  Nu de pandemie en de bijbehorende quarantainemaatregelen beginnen te versoepelen, moeten bedrijven zich niettemin voorbereiden op de mogelijkheid van aanhoudende en aanzienlijke inflatie. Dit komt omdat grondstoffen meer zijn gaan kosten, zo is niet alleen de olieprijs gestegen, maar ook de zilverprijs en de prijs van vele andere ruwe grondstoffen. Wat heeft dit te betekenen voor ondernemers?

Inflatie heeft veel gevolgen voor de economie. Eerst en vooral, naarmate de kosten van retailproducten en -diensten stijgen, tast dit de koopkracht aan. Het kan ook de leenkosten verhogen als de rente stijgt. Inflatie kan zichzelf voeden: omdat mensen sneller geld uitgeven, is het aanbod van geld groter dan de vraag, waardoor de koopkracht van de valuta nog sneller instort.

Niet alle effecten van inflatie zijn echter negatief. Inflatie moedigt mensen aan om te besteden. Wanneer ze worden geconfronteerd met de dreiging van een dalende koopkracht, kiezen de meeste mensen ervoor om nu te kopen in plaats van te wachten. Omdat contant geld waarschijnlijk aan waarde verliest, is het het beste om producten in te slaan die geen waarde verliezen. Als gevolg hiervan zijn mensen meer geneigd om boodschappen in te slaan, hun benzinetanks te vullen en nieuwe kleding in te slaan voor hun opgroeiende kinderen.

Nu we een kort inzicht hebben in de impact van inflatie op de economie, kunnen we onderzoeken hoe een stijging van de inflatie specifiek van invloed kan zijn op ondernemers en hun bedrijven. Helaas heeft inflatie een slechte invloed op bedrijven, maar een goed besef van de risico’s kan je helpen om de juiste aanpassingen te maken en een plan te maken voor de komende onvoorspelbare tijden.

De risico’s van inflatie voor een bedrijf

Zoals de meeste ondernemers weten, vertegenwoordigt inflatie een stijging van de prijs van goederen of diensten. Hoewel consumenten zich misschien bewust zijn van een toename in de prijs van voedsel en andere goederen, kunnen er voor bedrijven tal van prijsstijgingen zijn die van invloed zijn op de productie.

Prijzen verhogen

Wanneer jouw bedrijf artikelen produceert, heeft de prijsstijging waarschijnlijk gevolgen voor je bedrijf. Je zult rekening moeten houden met hogere grondstofkosten en hogere leveranciersprijzen. Om dit in perspectief te plaatsen, moet je nadenken over wat je bedrijf moet inkopen om een ​​verkoopbaar artikel te produceren. Voor veel bedrijven zal dit een erg lange lijst zijn, en als de prijs van elk onderdeel met 5% stijgt, heeft dit een nadelige invloed op de bedrijfsresultaten.

Zelfs bedrijven die diensten aanbieden zijn niet immuun voor dit effect van inflatie. Hoewel de stijgende prijzen van grondstoffen misschien geen direct effect hebben, moet je wel rekening houden met de verhoogde kosten van nutsvoorzieningen, hogere huren en andere vaste kosten die essentieel zijn om door te gaan met ondernemen. Hoewel je deze kosten misschien kunt dekken door de prijzen te verhogen, zullen de winstmarges worden verlaagd als dit niet mogelijk is.

Loonrekeningen

Een stijgende inflatie kan ook gevolgen hebben voor de lonen. Wanneer de arbeidslonen de stijging van de detailhandelsprijzen niet kunnen bijhouden, is er sprake van een afname van de koopkracht. Werknemers zullen waarschijnlijk loonsverhogingen eisen, wat kan leiden tot hogere arbeidskosten. Of, als je niet in staat bent om hogere lonen te betalen, kan dit leiden tot personeelsverloop of bijvoorbeeld meer ziektedagen. 

Previous «
Next »