• Homepage
  • >
  • ondernemen
  • >
  • Wat is de AVG wetgeving en wat is het effect voor de kleine zelfstandige

Wat is de AVG wetgeving en wat is het effect voor de kleine zelfstandige

  • Flex
  • Comments Off
avg wetgeving
De nieuwe AVG wetgeving voor ZZP, of de wet voor Algemene verordening Gegevensbescherming, gaat op 25 mei 2018 in. De belangrijkste verandering hierbij is dat richtlijnen vanaf dat moment effectief wet worden. Het gevolg daarvan is dat er dus ook boetes verbonden zijn aan het niet naleven van die wetten, en die kunnen maximaal oplopen tot 20 miljoen.

Het is dus zeker belangrijk om als bedrijf na te denken over hoe persoonlijke gegevens beheerd worden. Wat houdt die wet nu precies in, en wat kan je ervan verwachten als kleine zelfstandige?

De AVG wetgeving voor MKB en wat het inhoudt

De MKB wetgeving voor de kleine zelfstandige wordt gevormd door een hele reeks onderdelen, maar onderstaand overzicht geeft enkele van de belangrijkste weer:

1. Verantwoordingsplicht 

Elke ondernemer, en dus ook de kleine zelfstandige, moet altijd aan kunnen tonen dat er voorzichtig wordt omgesprongen met persoonlijke gegevens. Als deze bewaard worden, moet de zelfstandige kunnen verantwoorden voor hoe lang en waarom. Ook is het verplicht aan te tonen dat dit effectief gerechtvaardigd is. De zogenaamde toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens is in staat om op eender welk moment het bewijs voor het rechtmatig en veilig opslaan van gegevens op te vragen!

2. Transparantie 

Daarbij moet de manier waarop binnen je bedrijf met die gegevens wordt omgegaan, transparant zijn. Als je gegevens hebt van iemand, dan heeft die persoon het recht te in te kijken. Daarbij heeft die persoon ook de mogelijkheid om gegevens aan te laten passen of zelfs te verwijderen.

Indien iemand gegevens kan inkijken, dan mag deze persoon ook weten hoe die binnen de onderneming beheerd worden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bijvoorbeeld contactformulieren. Tegenwoordig is het al verplicht om toestemming te krijgen voor het verzenden van nieuwsbrieven naar een adres of klantenbestand. Ook na het invoeren van de nieuwe MKB wetgeving voor de kleine zelfstandige dit verplicht!

3. Recht op dataportabiliteit 

Als je gegevens van iemand bewaart, dan heeft de persoon in kwestie recht op zogenaamde dataportabiliteit. Dit betekent dat je gegevens van een persoon verplicht af moet geven als hij of zij erom vraagt. Op die manier zou het bijvoorbeeld gemakkelijker worden om als klant over te stappen naar een andere leverancier.

De AVG wetgeving voor ZZP, een complexe zaak

Bovenstaand overzicht geeft enkele voorbeelden van wat de AVG wetgeving voor MKB inhoudt. Die wet respecteren is van essentieel belang om als kleine zelfstandige wettelijk én efficiënt te werken!
Previous «
Next »